PREKIŲ PIRKIMO TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje www.merlana.lt (toliau - Pirkėjas), ir UAB „MERLANA" (toliau - Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

2. PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai elektroninėje parduotuvėje registruotas Pirkėjas, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs prekių atsiėmimo būdą bei pristatymo adresą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti", ir galioja iki visiško abiejų Šalių pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.
2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma www.merlana.lt duomenų bazėje.

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju (išskyrus šiame skyriuje žemiau norodytas išimtis), apie tai pranešęs Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos ir užpildęs prašymą priimti prekes, kurio formą rasite čia.
3.3. Pirkėjo (vartotojo) teisė atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju netaikoma šioms sutartims:
3.3.1. sutartims dėl: Pardavėjo sandėliuose nesandėliuojamų ir specialiai Pirkėjo užsakymui įvykdyti iš tokių prekių gamintojų užsakytų prekių; pagal specialius vartotojo nurodymus ar pageidavimus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos serijiniu būdu ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą; prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms/individualioms reikmėms;
3.3.2. sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
3.3.3. sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
3.3.4. sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
3.3.5. sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;
3.3.6. sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos;
3.4. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4. PIRKĖJO PAREIGOS

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, taip pat mokėjimus už visas kitas užsakytas paslaugas, nurodytas sudarius sutartį Pardavėjo atsiųstame užsakymo patvirtinime, kuriuo laikoma sąskaita Pirkėjui, o taip pat laiku atsiimti (pasirinkus savarankišką prekių atsiėmimo būdą) arba priimti (užsakant prekių pristatymo paslaugą) užsakytas prekes. Priklausomai nuo Pirkėjo pasirinkto prekių pristatymo ar jų atsiėmimo būdo, Pirkėjui Pardavėjo sprendimu gali būti pasiūlytas keli arba tik vienas iš žemiau nurodomų atsiskaitymo būdų: atsiskaitymas grynaisiais pinigaisir/ar banko mokėjimo kortele (tik esant tokiai techninei galimybei) atsimant prekes, o taip pat išankstinis bankinis pavedimas, už prekes sumokant prisijungus prie savo banko internete arba pasinaudojus visų pagrindinių Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis platformoje www.mokejimai.lt.
4.2. Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.3. Pirkėjas privalo atskiru elektroniniu laišku atsiųsti Pardavėjui pranešimą apie mokėjimo atlikimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo Pardavėjo užsakymo patvirtinimo ir/arba sąskaitos Pirkėjui atsiuntimo momento. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus arba atskiru elektroniniu laišku neatsiuntus Pardavėjui pranešimo apie mokėjimo atlikimą, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo ir pardavimo sutarties. Pasirinkus prekių pristatymo paslaugą, Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo ir pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.
4.4. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
5.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
5.3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
5.4. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti skirtingų atsiskaitymo būdų pasirinkimo galimybes Pirkėjams, besirenkantiems skirtingus prekių pristatymo ir/ar jų atsiėmimo Pardavėjo nurodytoje vietoje būdus.
5.5. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti bet kokių papildomomis laikomų paslaugų, tokių kaip: prekių pristatymo paslauga, ją susiejant su Pardavėjo nustatytu pristatomų prekių svoriu ir/ar išmatavimais; prekių užnešimo paslauga, ją susiejant su Pardavėjo nustatytu pristatomų prekių svoriu ir/ar išmatavimais; grynųjų pinigų surinkimo paslauga bei kitų sąrašą, tokių paslaugų teikimo sąlygas ir/ar jų kainas. Papildomų paslaugų kainas Pardavėjas skelbia elektroninėje parduotuvėje ar jos taisyklėse, o taip pat visada nurodo Pirkėjui pateikiamoje sąskaitoje.

6. PARDAVĖJO PAREIGOS IR GARANTIJOS

6.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.
6.3. Pardavėjas garantuoja prekių kokybę.

7. PREKIŲ ATSIĖMIMAS IR/AR PRISTATYMAS

7.1. Prekes Pirkėjas Pardavėjo nurodytojo vietoje gali atsiimti pats, o tai padaryti jis privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Pardavėjo sąskaitos Pirkėjui išsiuntimo momento. Atsiimdamas prekes Pardavėjo nurodytoje vietoje, Pirkėjas privalo pateikti el. paštu gautame užsakymo patvirtinime nurodytą užsakymo numerį. Pirkėjui vėluojant atsiimti paruoštas prekes, Pardavėjas savo nuožiūra turi teisę skaičiuoti prekių saugojimo mokestį, sudarantį 0,5% nuo paruoštų atsiimti prekių vertės už kiekvieną papildomą saugojimo dieną. Pirkėjui pasirinkus "savarankiško prekių atsiėmimo" būdą Pardavėjo nurodytoje vietoje bei "atsiskaitymą grynaisiais pinigais (ar banko kortele, jeigu tai techniškai įmanoma) prekių atsiėmimo metu", užsakytos Prekės rezervuojamos ne ilgesniam kaip 5 darbo dienų laikotarpiui, skaičiuojant nuo Pardavėjo pranešimo Pirkėjui apie užsakymo priėmimą išsiuntimo dienos.
Pirkėjui pageidaujant, kad prekės būtų pristatytos jo nurodytu adresu, prekių pristatymas vykdomasPirkėjo sąskaita, naudojantis Pardavėjo pasirenkamos transporto įmonės paslaugomis. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais prekės gali būti pristatomos ir Pardavėjo sąskaita.
7.2. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio ir kainos ir yra nurodoma Pardavėjo sąskaitoje Pirkėjui.
7.3. Atskirais atvejais, užsakant gabaritines ir sunkiai sveriančias prekes, Pardavėjas pasilieka teisę iš Pirkėjo pareikalauti papildomai apmokėti ir tokių prekių užnešimo paslaugos kainą. Prekės užnešimo paslauga tokiu atveju Pardavėjo nurodoma ir Pirkėjo užsakoma turi būti atskirai, dar iki apmokėjimo už prekes bei pasirinktas kitas paslaugas momento, o taip pat įtraukiama į Pardavėjo sąskaitą Pirkėjui.
7.4. Atsiėmimui Pardavėjo nurodytoje vietoje Prekės paruošiamos ne vėliau kaip per 1-2 darbo dienas nuo Pardavėjo pranešimo apie užsakymo priėmimą išsiuntimo Pirkėjui dienos. Pirkėjo nurodytu adresu Prekės paprastai pristatomos per 2-3 darbo dienas (bet ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas) nuo gauto apmokėjimo (Pirkėjo atsiųsto pranešimo apie įvykdytą apmokėjimą) už prekes, jų transportavimą ir kitas užsakytas paslaugas. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus paruoštos atsiimti ar pristatytos per ankstesniame sakinyje nurodytą terminą, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. Prekės pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių neriją (taikoma papildoma priemoka - žiūrėti į prekių pristatymo sąlygas).
7.5. Tikslią prekių pristatymo datą ir laiką Pirkėjui atskirai praneš bei su juo suderins Pardavėjo pasirinktas transportuotojas, su Pirkėju susisieksiantis el. pašto adresu arba telefonu, nurodytais Pirkėjo registracijos formoje. Atitinkamai Pirkėjas, sudaręs pirkimo ir pardavimo sutartį, įsipareigoja kiekvieną dieną tikrinti minėto el. pašto dėžutę, kol bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo, o taip pat užtikrinti, kad jis būtų pasiekiamas telefonu, Pirkėjo nurodytu registracijos formoje.
7.6. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas, priimdami prekes iš transporto įmonės atstovų, privalo patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
7.6.1. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus.
7.6.2. Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos, jei neįrodoma priešingai.
7.7. Pristačius ir perdavus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.
7.8. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

8. ATSAKOMYBĖ

8.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
8.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
8.3. Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
8.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
8.5. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų.

9. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

9.1. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinti", Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui šiose Taisyklėse ir registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų internetinės prekybos tikslu.
9.2. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinti", Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateikti Pirkėjo ir (ar) jo atstovų asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims, kad šie juos tvarkytų internetinės prekybos tikslu, kaip aptarta kitame punkte.
9.3. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinti", Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka atsiimdamas prekes prekių atsiėmimo vietoje pateikti Pardavėjui ir (ar) trečiajam asmeniui, Pardavėjo nurodymu pristačiusiam prekes, vieną iš asmenį identifikuojančių dokumentų: pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslu. Pirkėjas taip pat patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad prekių atsiėmimo metu prekių atsiėmimo vietoje Pardavėjas ir (ar) trečiasis asmuo, Pardavėjo nurodymu pristatęs prekes, nusirašytų Pirkėjo ir (ar) jo atstovo pateikto asmenį identifikuojančio dokumento duomenis ir šiuos duomenis tvarkytų (įskaitant, bet neapsiribojant duomenų perdavimą Pardavėjui) internetinės prekybos tikslu.
9.4. Pažymėdamas varnele punktą „Su pirkimo taisyklėmis bei prekių apmokėjimo ir pristatymo sąlygomis susipažinau ir sutinku", Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pardavėjui pateiktus Pirkėjo ir (ar) jo atstovų asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu. Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo (jei šis yra fizinis asmuo) ir jo atstovų asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas netvarkys.
9.5. Pažymėdamas varnele punktą „Su pirkimo taisyklėmis bei prekių apmokėjimo ir pristatymo sąlygomis susipažinau ir sutinku", Pirkėjas nurodo, kad jis ir (ar) jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pardavėjui pateikti jų asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims, kad šie juos tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu, kaip aptarta kitame sakinyje. Pažymėdamas varnele punktą „Su pirkimo taisyklėmis bei prekių apmokėjimo ir pristatymo sąlygomis susipažinau ir sutinku", Pirkėjas nurodo, kad jis ir (ar) jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie paslaugas, prekes iš Pardavėjo bei (ar) jo pasirinktų trečiųjų asmenų registracijos formoje nurodytu ir (arba) kitu Pirkėjo, jo atstovų pateiktu adresu, SMS žinute, skambučiu į nurodytą mobiliojo telefono numerį, elektroniniu paštu.
9.6. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinti", Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.
9.7. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinti", Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiškai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslais, ir nepateikus asmens duomenų bei (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslu, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

10. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu arba ten pat nurodytu telefono numeriu.
10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai" nurodytu adresu.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Šios Taisyklės neriboja Pirkėjo (vartotojo) teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įskaitant teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.
11.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.


 

Pirkimo taisyklės

Spausdinti

PREKIŲ PIRKIMO TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes elektroninėje parduotuvėje www.merlana.lt (toliau - Pirkėjas), ir UAB „MERLANA" (toliau - Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

2. PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai elektroninėje parduotuvėje registruotas Pirkėjas, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs prekių atsiėmimo būdą bei pristatymo adresą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti", ir galioja iki visiško abiejų Šalių pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.
2.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma www.merlana.lt duomenų bazėje.

3. PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju (išskyrus šiame skyriuje žemiau norodytas išimtis), apie tai pranešęs Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos ir užpildęs prašymą priimti prekes, kurio formą rasite čia.
3.3. Pirkėjo (vartotojo) teisė atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju netaikoma šioms sutartims:
3.3.1. sutartims dėl: Pardavėjo sandėliuose nesandėliuojamų ir specialiai Pirkėjo užsakymui įvykdyti iš tokių prekių gamintojų užsakytų prekių; pagal specialius vartotojo nurodymus ar pageidavimus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos serijiniu būdu ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą; prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms/individualioms reikmėms;
3.3.2. sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
3.3.3. sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
3.3.4. sutartims dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
3.3.5. sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo;
3.3.6. sutartims dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos;
3.4. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4. PIRKĖJO PAREIGOS

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, taip pat mokėjimus už visas kitas užsakytas paslaugas, nurodytas sudarius sutartį Pardavėjo atsiųstame užsakymo patvirtinime, kuriuo laikoma sąskaita Pirkėjui, o taip pat laiku atsiimti (pasirinkus savarankišką prekių atsiėmimo būdą) arba priimti (užsakant prekių pristatymo paslaugą) užsakytas prekes. Priklausomai nuo Pirkėjo pasirinkto prekių pristatymo ar jų atsiėmimo būdo, Pirkėjui Pardavėjo sprendimu gali būti pasiūlytas keli arba tik vienas iš žemiau nurodomų atsiskaitymo būdų: atsiskaitymas grynaisiais pinigaisir/ar banko mokėjimo kortele (tik esant tokiai techninei galimybei) atsimant prekes, o taip pat išankstinis bankinis pavedimas, už prekes sumokant prisijungus prie savo banko internete arba pasinaudojus visų pagrindinių Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis platformoje www.mokejimai.lt.
4.2. Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.3. Pirkėjas privalo atskiru elektroniniu laišku atsiųsti Pardavėjui pranešimą apie mokėjimo atlikimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo Pardavėjo užsakymo patvirtinimo ir/arba sąskaitos Pirkėjui atsiuntimo momento. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus arba atskiru elektroniniu laišku neatsiuntus Pardavėjui pranešimo apie mokėjimo atlikimą, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo ir pardavimo sutarties. Pasirinkus prekių pristatymo paslaugą, Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo ir pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.
4.4. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
5.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
5.3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
5.4. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti skirtingų atsiskaitymo būdų pasirinkimo galimybes Pirkėjams, besirenkantiems skirtingus prekių pristatymo ir/ar jų atsiėmimo Pardavėjo nurodytoje vietoje būdus.
5.5. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti bet kokių papildomomis laikomų paslaugų, tokių kaip: prekių pristatymo paslauga, ją susiejant su Pardavėjo nustatytu pristatomų prekių svoriu ir/ar išmatavimais; prekių užnešimo paslauga, ją susiejant su Pardavėjo nustatytu pristatomų prekių svoriu ir/ar išmatavimais; grynųjų pinigų surinkimo paslauga bei kitų sąrašą, tokių paslaugų teikimo sąlygas ir/ar jų kainas. Papildomų paslaugų kainas Pardavėjas skelbia elektroninėje parduotuvėje ar jos taisyklėse, o taip pat visada nurodo Pirkėjui pateikiamoje sąskaitoje.

6. PARDAVĖJO PAREIGOS IR GARANTIJOS

6.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.
6.3. Pardavėjas garantuoja prekių kokybę.

7. PREKIŲ ATSIĖMIMAS IR/AR PRISTATYMAS

7.1. Prekes Pirkėjas Pardavėjo nurodytojo vietoje gali atsiimti pats, o tai padaryti jis privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Pardavėjo sąskaitos Pirkėjui išsiuntimo momento. Atsiimdamas prekes Pardavėjo nurodytoje vietoje, Pirkėjas privalo pateikti el. paštu gautame užsakymo patvirtinime nurodytą užsakymo numerį. Pirkėjui vėluojant atsiimti paruoštas prekes, Pardavėjas savo nuožiūra turi teisę skaičiuoti prekių saugojimo mokestį, sudarantį 0,5% nuo paruoštų atsiimti prekių vertės už kiekvieną papildomą saugojimo dieną. Pirkėjui pasirinkus "savarankiško prekių atsiėmimo" būdą Pardavėjo nurodytoje vietoje bei "atsiskaitymą grynaisiais pinigais (ar banko kortele, jeigu tai techniškai įmanoma) prekių atsiėmimo metu", užsakytos Prekės rezervuojamos ne ilgesniam kaip 5 darbo dienų laikotarpiui, skaičiuojant nuo Pardavėjo pranešimo Pirkėjui apie užsakymo priėmimą išsiuntimo dienos.
Pirkėjui pageidaujant, kad prekės būtų pristatytos jo nurodytu adresu, prekių pristatymas vykdomasPirkėjo sąskaita, naudojantis Pardavėjo pasirenkamos transporto įmonės paslaugomis. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais prekės gali būti pristatomos ir Pardavėjo sąskaita.
7.2. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio ir kainos ir yra nurodoma Pardavėjo sąskaitoje Pirkėjui.
7.3. Atskirais atvejais, užsakant gabaritines ir sunkiai sveriančias prekes, Pardavėjas pasilieka teisę iš Pirkėjo pareikalauti papildomai apmokėti ir tokių prekių užnešimo paslaugos kainą. Prekės užnešimo paslauga tokiu atveju Pardavėjo nurodoma ir Pirkėjo užsakoma turi būti atskirai, dar iki apmokėjimo už prekes bei pasirinktas kitas paslaugas momento, o taip pat įtraukiama į Pardavėjo sąskaitą Pirkėjui.
7.4. Atsiėmimui Pardavėjo nurodytoje vietoje Prekės paruošiamos ne vėliau kaip per 1-2 darbo dienas nuo Pardavėjo pranešimo apie užsakymo priėmimą išsiuntimo Pirkėjui dienos. Pirkėjo nurodytu adresu Prekės paprastai pristatomos per 2-3 darbo dienas (bet ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas) nuo gauto apmokėjimo (Pirkėjo atsiųsto pranešimo apie įvykdytą apmokėjimą) už prekes, jų transportavimą ir kitas užsakytas paslaugas. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus paruoštos atsiimti ar pristatytos per ankstesniame sakinyje nurodytą terminą, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. Prekės pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių neriją (taikoma papildoma priemoka - žiūrėti į prekių pristatymo sąlygas).
7.5. Tikslią prekių pristatymo datą ir laiką Pirkėjui atskirai praneš bei su juo suderins Pardavėjo pasirinktas transportuotojas, su Pirkėju susisieksiantis el. pašto adresu arba telefonu, nurodytais Pirkėjo registracijos formoje. Atitinkamai Pirkėjas, sudaręs pirkimo ir pardavimo sutartį, įsipareigoja kiekvieną dieną tikrinti minėto el. pašto dėžutę, kol bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo, o taip pat užtikrinti, kad jis būtų pasiekiamas telefonu, Pirkėjo nurodytu registracijos formoje.
7.6. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas, priimdami prekes iš transporto įmonės atstovų, privalo patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
7.6.1. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus.
7.6.2. Pirkėjui ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos, jei neįrodoma priešingai.
7.7. Pristačius ir perdavus prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.
7.8. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.

8. ATSAKOMYBĖ

8.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
8.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
8.3. Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
8.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
8.5. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų.

9. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

9.1. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinti", Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui šiose Taisyklėse ir registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų internetinės prekybos tikslu.
9.2. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinti", Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateikti Pirkėjo ir (ar) jo atstovų asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims, kad šie juos tvarkytų internetinės prekybos tikslu, kaip aptarta kitame punkte.
9.3. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinti", Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka atsiimdamas prekes prekių atsiėmimo vietoje pateikti Pardavėjui ir (ar) trečiajam asmeniui, Pardavėjo nurodymu pristačiusiam prekes, vieną iš asmenį identifikuojančių dokumentų: pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslu. Pirkėjas taip pat patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad prekių atsiėmimo metu prekių atsiėmimo vietoje Pardavėjas ir (ar) trečiasis asmuo, Pardavėjo nurodymu pristatęs prekes, nusirašytų Pirkėjo ir (ar) jo atstovo pateikto asmenį identifikuojančio dokumento duomenis ir šiuos duomenis tvarkytų (įskaitant, bet neapsiribojant duomenų perdavimą Pardavėjui) internetinės prekybos tikslu.
9.4. Pažymėdamas varnele punktą „Su pirkimo taisyklėmis bei prekių apmokėjimo ir pristatymo sąlygomis susipažinau ir sutinku", Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pardavėjui pateiktus Pirkėjo ir (ar) jo atstovų asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu. Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo (jei šis yra fizinis asmuo) ir jo atstovų asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas netvarkys.
9.5. Pažymėdamas varnele punktą „Su pirkimo taisyklėmis bei prekių apmokėjimo ir pristatymo sąlygomis susipažinau ir sutinku", Pirkėjas nurodo, kad jis ir (ar) jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka, kad Pardavėjui pateikti jų asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims, kad šie juos tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu, kaip aptarta kitame sakinyje. Pažymėdamas varnele punktą „Su pirkimo taisyklėmis bei prekių apmokėjimo ir pristatymo sąlygomis susipažinau ir sutinku", Pirkėjas nurodo, kad jis ir (ar) jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie paslaugas, prekes iš Pardavėjo bei (ar) jo pasirinktų trečiųjų asmenų registracijos formoje nurodytu ir (arba) kitu Pirkėjo, jo atstovų pateiktu adresu, SMS žinute, skambučiu į nurodytą mobiliojo telefono numerį, elektroniniu paštu.
9.6. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinti", Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.
9.7. Paspausdamas mygtuką „Patvirtinti", Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiškai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslais, ir nepateikus asmens duomenų bei (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslu, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

10. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

10.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu arba ten pat nurodytu telefono numeriu.
10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai" nurodytu adresu.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Šios Taisyklės neriboja Pirkėjo (vartotojo) teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įskaitant teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą.
11.2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.