Žinome, jog neužtenka vien pristatyti prekę partneriui ir tikėtis, jog „ji pati sėkmingai parsiduos“. Dedame dideles pastangas, siekdami pagerinti partnerių aptarnavimą, jų mokymus, kitokį prekių pateikimą eksponavimo vietose bei nuolatinę ekspozicijų priežiūrą.

Mūsų partneriai gauna