Atsargų valdymo problemos visuomet sulaukia nepageidaujamų pasekmių: prekių trūkumo arba jų pertekliaus. Per didelis atsargų kiekis mažina įmonių konkurencingumą, nes tai sudaro sąlygas: atsargų nuvertėjimui ar fiziniam/moraliniam jų susidėvėjimui, nerealizuotų prekių galiojimo laiko artėjimui bei pabaigai ir net prekių nurašymo nuostoliams.

Dar skaudesni, nors ir sunkiau pamatuojami, dėl prekių trūkumo atsirandantys nuostoliai. Daugelis įmonių net neskaičiuoja tokių prarastų pardavimų, tačiau praktika rodo, jog prarasti pardavimai dėl nelaiku pristatytų prekių ir/ar jų trūkumo sandėliuose vidutiniškai svyruoja nuo 10 iki 20 proc. visų įmonės pardavimų.


Eliminuojant prekių trūkumo arba jų pertekliaus sukeliamus nuostolius, UAB MERLANA visuomet siekia: 

 

1. Nuolatos sekti ir analizuoti paklausos tendencijas kiekvienoje prekybos vietoje;

2. Remiantis aktualiomis paklausos tendencijomis, pas kiekvieną partnerį eksponuoti tik patį paklausiausią asortimentą;

3. Taupyti abiejų šalių investicijas ir garantuoti optimalias prekių atsargas, eliminuojančias prekių "duobes";

4. Eliminuojant prekių "duobes" didinti pardavimus, o drauge ir uždirbamą pelną, partneriams realiai nedidinant savo veiklos išlaidų;

5. Užtikrinti pačius geriausius tiekiamos produkcijos atsargų pardavimus visų konkurecingų, pas mūsų partnerius parduodamų, prekių tarpe;

6. Mažinti partnerių veiklos kaštus (mažiau atsargų = mažiau nukreiptų investicijų bei daugiau likusių laisvų pinigų);

7. Garantuoti mažiausius galimus partnerių nuostolius dėl morališkai pasenusių, užsigulėjusių produktų.